Domácí úpravna vody AquaSoftener

Změkčení vody a obecně úprava vody v domácnostech je dnes mnohdy často již nutností. Změkčení vody pro domácnosti se provádí dvěma způsoby. První je odstranění minerálů, které tvrdost způsobují a druhé změkčení vody při kterém obsah minerálů zůstává stejný, ale mění se forma sloučenin, ve kterých jsou tyto prvky přítomny. Tvrdost vody způsobuje hlavně vápník a hořčík. Pro změkčení používáme domácí úpravny vody.

Změkčení vody pro domácnosti

Kabinetové změkčení tvrdé vody pro domácnost má velmi jednoduchý princip, který je popsán níže. Domácí úpravna vody AquaSoftener se pyšní i celkově nenákladným provozem.

Princip funkce domácí úpravny vody

Princip úpravny vody AquaSoftener je je jednoduchý. Při průtoku vody úpravnou dochází k výměně iontů vápníku, který způsobuje tvrdost vody, za ionty sodíku, který je pro člověka neškodný. Tomuto procesu se říká iontová výměna. Po průtoku určitého množství tvrdé vody zařízením je třeba zachycený vápník vypláchnout, takzvaně změkčení regenerovat.

Regenerace se provádí slaným roztokem. Proto je třeba kontrolovat a doplňovat tabletovanou sůl do kabinetu. Regenerace trvá cca 40min. a úpravna při ní vypustí zachycený vápník spolu s prací vodou do odpadu. Poté se zmekčení samo přepne do provozního režimu.

Celý proces je tedy plně automatický, regenerace nastane, jakmile úpravnou proteče odpovídající množství tvrdé vody. Spotřebitel pouze cca jednou za měsíc doplňuje tabletovanou sůl. Součástí kabinetového zmekčení je směšovací ventil, kterým můžeme zvolit požadovanou tvrdost vody za domácí úpravnou.

Provozní náklady úpravny vody

Provozní náklady úpravny na zmekčení vody se skládají z nákladů na tabletovanou sůl a vodu potřebnou pro regeneraci.
Cena za změkčení 1000 litrů vody je v případě úpravny AquaSoftener přibližně 0,5 až 3 Kč, v závislosti na tvrdosti a ceně vody. Náklady na elektrickou energii jsou minimální, zhruba 100Kč za rok.

Změkčení vody EuroClean AquaSoftener je efektivní a ekonomické rešení problému s tvrdou vodou, s rychlou návratností investovaných prostředků.

Zapojení domácí úpravny vody

Je velice jednoduché. Zařízení zapojíme na vstup vody do bytu, nebo objektu tak, že přerušíme stávající přívod vody a úpravnu napojíme na potrubí. Dále zavedeme PE hadici prací vody do odpadu. Řídící ventil zapojíme do běžné el. zásuvky 230V. V případě potřeby Vám zařízení namontujeme a spustíme.

Reference

reference

více referencí.. 

Máte tvrdou vodu? Napište nám, najdeme řešení.