Regenerační sůl

Tabletovaná regenerační sůl je jediný nezbytný doplněk ke změkčovačům vody, který se musí v pravidelných intervalech do změkčovače doplňovat. Po procesu iontové výměny, která nastává při průtoku vody zařízením, konkrétně změkčovací pryskyřicí, se z vody do této náplně uvolňuje hořčík a vápník. Tyto látky zde zůstávají a ven vystupuje již změkčená voda bez minerálů způsobující tvrdost vody.

Regenerační sůl

V průběhu změkčování se katexová změkčovací náplň postupně „vyčerpává“ a je potřeba ji zregenerovávat. Tato regenerace se prování právě solným roztokem, který je připraven z tabletované regenerační soli.

Regenerační sůl, kterou dodáváme ke změkčovačům vody dovážíme převážně z Rakouska. Sůl je chemicky přečistěná a odpovídá normě DIN EN 973:2002 Chlorid sodný k regeneraci iontoměničů Typ A. Vyvarujte se používání výrobků, které neprošly žádným atestem.

Tabletovaná regenerační sůl – technický list

Parametry tabletované soli

Obsah NaCl min. 99 %
Vlhkost max. 0,2 %
Obsah látek nerozpustných ve vodě max. 0,3%
Obsah vápníku max. 50 ppm
Obsah železa max. 2 ppm
Obsah síranů max. 0,05 %
pH 1 % roztoku v destil.vodě 6,5 – 7,5
Podíl úlomků max. 10 %
Obsah protispékavé látky (jako ferrokyanid draselný) max. 3 mg/kg
Stálost tržních druhů lisované formy se při 20°C ve vodě nerozpadnou do 8 hod.