Změkčení vody – jak?

Změkčení vody je proces jehož cíl je předevšit zbavit se vodního kamene. Ba co víc, změkčení vody má vzniku vodního kamene dokonce předejít, aby se pak nemusel složitě a draze odstraňovat.

Druhy změkčení vody

Vodu lze změkčovat více způsoby a každý by měl vědět proč a jak k tomu dochází. V základu jsou dva principy změkčení vody:

  • změkčení vody metodou odstranění minerálů, které tvrdost vody způsobují
  • změkčení vody, kdy minerály zůstávají, ale mění se jejich forma

Voda, která byla minerálů zbavena zcela (demineralizovaná voda) je vhodná pouze pro technické účely. Pro konzumaci může být velmi nezdravá, tedy pro potřeby pití zbývá metoda změny složení vody.

Pro demineralizování vody se často používá tzv. reverzní osmóza, kdy je voda pod tlakem protlačována přes extrémně jemnou membránu, kterou voda projde, ale jiné látky ne. Výsledkem tedy bývá až destilovaná voda. Reversní osmóza je vhodná a používaná metoda úpravy vody především pro průmyslové účely. Pro pití je voda zbavená minerálů velmi nevhodná až nezdravá.

Občas je slyšet o magnetických či elektromagnetických změkčovačích. Ty bývají cenově dostupné avšak výsledkem je maximálně pouze částečné zmírnění důsledků tvrdé vody.

Dále jsou tu metody fyzikální jako úprava vody magnetem či galvanické změkčení vody. Magnetická úpravna funguje na principu změny molekulární struktury vody. Její účinnost je ale bohužel velmi nízká. Molekulární změna struktury vody vpraxi znamená jen to, že větší kusy nechtěných prvků rozbijí na menší, které se tolik neusazují. Ne tolik, ale dlouhodobě se usazují stále.

Hlavní nevýhoda je, že to platí jen pro studenou vodu. Při změkčení vody teplé není efekt takový, jelikož se kusy opět spojí ve větší.

Iontová výměna!

Jedním z mála účinným řešením pro změkčení vody je tzv. iontová výměna, což je proces při kterém dochází nahrazení iontů vápníků a hořčíku (příčina tvrdé vody) za nezávadné ionty sodíku. Výsledkem je voda velice měkká, která se pak smíchá s vodou tvrdou a ve výsledku máme vodu zdravotně nezávadnou a optimální pro každodenní použití.

Na principu iontové výměny pracují i zařízení pro změkčení vody v domácnostech AquaSoftener.

Změkčení zde probíhá za pomocí speciální náplně – ionexu, kterým voda protéká.

Co je ionex?

Ionex neboli měnič iontů je vysokomolekulární látka s velkou pórovitostí, jejíž základní skelet povrchu má v sobě náboj. Většinou se ke změkčení vody používají ionexy syntetické na bázi polyakrylátu, styrenu. Ionex rozdělujeme dále na katex a anex. Anex mění anionty díky němu dochází k odstranění aniontů z vodného roztoku. Dále na iontová výměna >>

Máte tvrdou vodu? Napište nám, najdeme řešení.